Leden, vrienden en belangstellenden van de Gemeente

Sinds jaar en dag heeft de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, zoals zoveel andere kerkgenootschappen, leden, vrienden en belangstellenden.

Hiervoor werd een systeem gehanteerd: leden hebben alle rechten en plichten, vrienden niet maar kunnen wel in commissies zitten en veel (vrijwilligers)werk verrichten en belangstellenden zijn de soms trouwe, soms toevallige toeschouwers dan wel aanwezigen.
Het voldeed niet meer, was de gedachte. In 2012 werd daarom een commissie van drie leden en drie vrienden in het leven geroepen, die een notitie schreef. Zoals gebruikelijk in onze Gemeente, werd deze aan alle geledingen voorgelegd. Dit resulteerde in de definitieve notitie, die in november 2014 werd gepresenteerd tijdens de Ledenvergadering.
Uit deze notitie:
De commissie heeft zich allereerst de vraag gesteld wat een vriend van de Gemeente is. De verschillen tussen de vrienden lopen evenals de verschillen tussen leden uiteen. Er zijn heel trouwe vrienden die deelnemen aan een of meer activiteiten van de Gemeente, er zijn vrienden die op een andere wijze een bijdrage leveren en er zijn vrienden die wat meer op afstand staan maar de Gemeente een goed hart toedragen. Betrokkenheid is er bij allen en door vriend te zijn druk je uit dat je het gedachtegoed, de activiteiten en het voortbestaan van de Gemeente belangrijk vindt.

De commissie ziet dat er verschuivingen optreden in de geloofsbeleving van mensen. De traditionele Doopsgezinde Gemeente (o.a. tot uitdrukking komend in belijdenis, doop en avondmaal) lijkt plaats te maken voor een meer open geloofsgemeenschap waarin een ieder die aan activiteiten mee wil doen zich thuis voelt en tot zijn recht kan komen.

Uiteindelijk gaat het om een geloofsgemeenschap waarin getracht wordt Bijbelse waarden gestalte te geven en zingevingsvragen aan de orde te stellen. Bij Bijbelse waarden denken we bijvoorbeeld aan ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, naastenliefde, vrede en gerechtigheid in deze wereld. Bij zingevingsvragen valt bijvoorbeeld te denken aan ‘wat is de zin van mijn leven’, ‘bestaat er een hogere macht’, ‘hoe draag ik bij aan een rechtvaardige samenleving’. In dit licht pleit de commissie er voor om leden en vrienden gelijk te behandelen binnen de Gemeente. Hiermee sluit de commissie aan bij het voorstel van de Adviesraad voor Geestelijke zaken van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

In de Ledenvergadering in het najaar van 2014 is de notitie met het voorstel in stemming gebracht. Met grote meerderheid spraken de leden zich voor het voorstel uit. Sindsdien is het reglement op alle relevante punten aangepast en hebben de vrienden bijvoorbeeld ook stemrecht en kunnen zij worden gekozen om plaats te nemen in de kerkenraad.

Een stap vooruit in het kader van de ontwikkeling die de Gemeente doormaakt, het worden van een open geloofsgemeenschap, waarin waarden en normen behouden blijven, maar plaats is voor zowel aarzeling als overtuiging, zowel Bijbelvaste en spirituele gedachten, zowel dadendrang als beschouwing. Belangrijk is de eigen verantwoordelijkheid voor denken en doen, de betrokkenheid bij elkaar en de dienstbaarheid aan de wereld.

Wij verheugen ons over het aantal vrienden, dat zich bij ons heeft gevoegd in de afgelopen jaren. Het lijkt misschien eenvoudig te zeggen dat je vriend van de Gemeente wilt worden. Maar uit de gesprekken met mensen die vriend willen worden, spreekt vaker wel dan niet een rotsvast geloof of een rotsvaste overtuiging in waarden, die wij willen aanhangen. En daar gaat het om.

Als u meer wilt weten over lid, vriend of belangstellende worden van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, kunt u contact opnemen met de predikant of de secretaris van de kerkenraad (secretariaat@dgaalsmeer.nl).


Bovenstaande tekst is eerder geplaatst in het magazine Beleef150! dat in 2016 is verschenen t.g.v. de viering van 150 jaar eenheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Agenda

27
juni

Kerkdienst | ds. Paul F. Thimm

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

15 juni 2021

Nieuwe nieuwsbrief Duurzaamheid - juni 2021

Lees verder >

7 juni 2021

Nieuwe link koffiedrinken op zondag na de dienst

Elke zondag vanaf 11.00 uur

Lees verder >

26 mei 2021

Openstelling kerkgebouw

Lees verder >

15 april 2021

Music-Inn: Chopin deel 2

Lees verder >

13 februari 2021

De Doopsgezinde Gemeente en COVID-19

Lees verder >

Preken

20 juni 2021

Preek en opname 20-06-2021 | ds. P.F. Thimm

Lees verder >

13 juni 2021

Preek en opname 13-06-2021 | zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

6 juni 2021

Preek en opname 06-06-2021 | ds. P.F. Thimm

Lees verder >

30 mei 2021

Preek en opname 30-05-2021 | br. B. Middelkoop

Lees verder >

Levenslicht

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35