Mw. Ellen van Houten-Oranje - ouderenpastor

Mijn naam is Ellen van Houten-Oranje en ik ben sinds 1 mei 2010 als ouderenpastor verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Inmiddels doe ik dat voor 24 uur per week.

Na mijn HBO-Jeugdwelzijnswerk opleiding heb ik een aantal jaren als pedagogisch medewerkster voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gewerkt. Daarna was ik als freelancer aan de Stichting Oekodomia verbonden en als zodanig betrokken bij projecten voor beleidsondersteuning bij kerkelijk werk.

Inmiddels waren mijn man en ik drie zoons en een theologische opleiding rijker. Dat maakte dat we ervoor kozen om een nieuwe stap te zetten en dat we voor het Leger des Heils in Alkmaar gingen werken. We waren er eindverantwoordelijk voor al het kerkelijke werk en de maatschappelijke dienstverlening. Opgegroeid in de Leger des Heils traditie was dit voor mij een mooie, volgende stap en mijn man had na 16 jaar voortgezet onderwijs zin in een nieuwe uitdaging. Het was een drukke, dynamische en veelomvattende baan. We hebben veel opgebouwd en genoten van wat mogelijk werd. Na acht jaar wilde ik graag minder gaan werken. Dat had een grote verandering tot gevolg. Financieel was het niet haalbaar voor ons als gezin om dat binnen het Leger des Heils te doen. Mijn man ging weer in het onderwijs werken en voor mij werd het een sabbatsjaar.

Na dat jaar heb ik de draad van het werk weer opgepakt onder meer als voorganger in zorgcentra en ook heb ik me als vrijwilliger verbonden aan de programmacommissie van het oecumenische aandachtscentrum De Zwaan in Alkmaar. Af en toe verzorgde ik er workshops en organiseerde ik er een bibliodramabijeenkomst. Dat zijn ontmoetingen rond Bijbelverhalen waarbij je je aan een rol verbindt en een verhaal van binnenuit verkent. Het kan daarbij zomaar gebeuren dat je je ‘geraakt’ weet. Waar je als mensen elkaar zo ontmoet, verandert er iets: in en tussen mensen. Je wordt verrast, raakt verwonderd of wordt even op een ander been gezet. Vaak kun je geïnspireerd weer verder.

Dat is waar kerk-zijn voor mij over gaat: over ont-moeting, over momenten die hartverwarmend zijn en waar je als mens aan groeien kan. Ontmoetingen waarin je je gekend weet en gedragen, waardoor je er ook voor een ander kunt zijn en zo je steentje bij kunt dragen aan vrede en gerechtigheid in de wereld om je heen.

In de Doopsgezinde Gemeente ben ik verantwoordelijk voor het pastoraat van mensen van 78 jaar of ouder (leden, vrienden en belangstellenden). Bovendien ben ik betrokken bij de bezoekcommissie voor ouderen, kring Mijdrecht, kring Uithoorn, kring Oase en de Middagzusterkring. De laatste maandagmiddag van de maand verzorg ik het programma van kring Zorgcentrum Aelsmeer.

In 2011 heb ik de opleiding ‘Geestelijke leiding aan ouderen’ aan de universiteit van Utrecht gevolgd. Dit heeft erin geresulteerd dat ik naar aanleiding van  een enquête onder 75+-ers het beleidsplan voor ouderen in de Gemeente heb geschreven. Vanaf januari 2013 wordt in samenspraak met ouderen vorm en inhoud gegeven aan het beleidsplan door activiteiten aan te bieden waarin geloof en verdieping een rol spelen.

Bijzonder van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer vind ik de grote betrokkenheid van de leden, hun veelkleurigheid en openheid. En niet in de laatste plaats hun inzet voor de ouderen van de Gemeente, waaraan ik me met plezier heb verbonden.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, maar dient zich iets bijzonders aan, dan kunt u mij ook op andere dagen in Aalsmeer rond zien fietsen.

Bereikbaarheid via e-mail e.vanhouten@dgaalsmeer.nl

Agenda

19
augustus

Kerkdienst | ds. Ruth Hoogewoud

Aanvang 10:00 uur

Lees verder >

Nieuws

27 juli 2018

17e nieuwsbrief van de commissie duurzaamheid

Lees verder >

14 juli 2018

Nieuws uit Vledder | Ouderenreis 2018

Lees verder >

8 juli 2018

Terugblik Ringdag

Lees verder >

2 juli 2018

Afscheid ds. Liesbet Geijlvoet - een fotoverslag van 24 juni

Lees verder >

18 juni 2018

Gelegenheidskoor voor Vredesdienst op 16 september

Lees verder >

Preken

15 juli 2018

Preek 15-07-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Lees verder >

Levenslicht

21 juli 2018

Levenslicht nr. 4 - juni 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35