Adventsproject

In de adventstijd en gedurende de veertigdagentijd worden er in de Gemeente acties voor kleinschalige doelen in binnen- en buitenland gehouden. Er is aandacht voor kleine projecten, waarvoor ook wordt gecollecteerd. De commissie Tabitha doet voorstellen met betrekking tot de keuze van de goede doelen en geeft vorm aan de acties. Inlichtingen bij zr. Jolande Amorison, cie-tabitha@dgaalsmeer.nl.

In 2020 is het adventsproject bestemd voor Stichting Kinderhulp Afrika.

Stichting Kinderhulp Afrika is een Aalsmeerse charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda. Zij bieden kinderen een veilige omgeving en voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij. Ze willen hen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften. De totaal 855 kinderen gaan naar school op een levendige campus met een basisschool, middelbare school en vakschool. Maar nu is alles anders. Sinds 21 maart zijn de scholen dicht, de kinderen zijn terug naar hun voogd. Ze verblijven bij een oma, oom, tante of zelfs een grote broer of zus. De coronapandemie heeft de situatie voor deze gezinnen, die het vaak toch al niet makkelijk hadden, verergerd. Want in Oeganda betekent geen werk geen inkomsten, wat leidt naar honger. Er is geen overheid die te hulp schiet. Voor de organisatie betekende dit dat ze drastische maatregelen moest nemen. Ze gaven voedselhulp aan de gezinnen die honger lijden. Het personeel en onderwijzers (totaal bijna 100 mensen) leverden allemaal 30% salaris in. Verder werden alle vaste kosten tot een minimum beperkt. Onder normale omstandigheden wordt 60% van de kosten door inkomsten vanuit Oeganda betaald. Door de coronacrisis is dit allemaal weggevallen. Sinds april dit jaar maakt de stichting elke maand €4.000,- extra over naar Oeganda en dit zal voorlopig nodig blijven. Om alle kosten te kunnen betalen is er een noodfonds opgericht. Mogen zij op uw hulp rekenen?
Ga voor meer informatie over de stichting naar www.kinderhulp-afrika.nl.

Agenda

13
april

Kring Ruth

Aanvang 20:00 uur

Lees verder >

Nieuws

10 maart 2021

Hoop doet leven: veertigdagentijdproject

Update 17 maart

Lees verder >

3 maart 2021

Music-Inn: Chopin

Lees verder >

13 februari 2021

De Doopsgezinde Gemeente en COVID-19

Lees verder >

1 februari 2021

Telefonisch spreekuur geestelijk werkers

Lees verder >

1 augustus 2020

Gebruiksplan kerkgebouw

Plan om na terugdringen van COVID-19 veilig gebruik te maken van ons kerkgebouw aan de Zijdstraat - nieuwe maatregelen per 5 oktober

Lees verder >

Preken

11 april 2021

Preek en opname 11-04-2021 | br. N.T. Eveleens

Lees verder >

4 april 2021

Preek en opname 04-04-2021 | ds. P.F. Thimm | Pasen

Lees verder >

2 april 2021

Preek en opname 02-04-2021 | oecumenische vesper Goede Vrijdag

Lees verder >

1 april 2021

Preek en opname 01-04-2021 | ds. P.F. Thimm - Witte Donderdag

Lees verder >

28 maart 2021

Preek en opname 28-03-2021 | ds. P.F. Thimm - Palmpasen

Lees verder >

Levenslicht

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35