Jaarthema 2018-2019

Het jaarthema 2018-2019 is ‘Geef mij nu je angst…’.

Het gelijknamige lied werd gezongen door André Hazes en Guus Meeuwis. Angst kennen we in soorten en maten. Angst voor de tandarts, angst om afgewezen te worden, om alleen te staan, angst voor ziekte, voor de dood. In de krimpende gemeente kan angst voor verandering zijn om verlies van het oude, bekende geloof. Maatschappelijk speelt angst op het vlak van werk, politiek, economie en religie. Mondiaal de dreiging van oorlog, grote machten en structuren. We kunnen overvallen worden door angst voor toenemende verdeeldheid, onrust en geweld in de wereld om ons heen.

Op alle niveaus spelen angst voor dreiging en duisternis, op iedere weg waarop een streven naar heelheid en gelijkheid wordt nagestreefd. Op onze gezamenlijke pelgrimage van gerechtigheid en vrede staan dreiging en duisternis tegenover vrede en gerechtigheid. Het op vrijmoedige wijze aan de kaak stellen van ongelijkheid, conflict op geweldloze wijze tegemoet treden, vragen een niet-angstige houding.

Angst is niet altijd een slechte raadgever. Het gevoel serieus nemen en achterhalen waar ze vandaan komt kan ruimte geven voor hoop. Je afvragen welke vijanden een rol spelen, door wie of wat je je bedreigd voelt. Vervolgens is het de uitdaging te onderzoeken wat ons helpt om met angsten om te gaan. Wat geeft je hoop? Bij wie kun jij je angsten neerleggen? De vijand liefhebben klinkt mooi, maar hoe doe je dat concreet? Hoe bewaken we persoonlijke onafhankelijkheid en integriteit en verbinden we ons tegelijkertijd met onze omgeving (volgens socioloog en psycholoog Erich Fromm de manier om angsten tegen te gaan)? We kennen misschien projecten die de vreemdeling een gezicht geeft, grenzen doorbreken en hoop geven op toekomst, actief mensen verbinden door samenwerking, zoals taalmaatjes, internationale kookclubjes of burendiensthulp.

De woorden ‘geef mijn nu je angst’ worden gevolgd door ‘…ik geef je er hoop voor terug’. Aan het eind van de Passion werden de woorden van dit lied in de mond van Jezus gelegd. Met zijn gang naar Jeruzalem ging hij angst voor duister en dood niet uit de weg. Een dergelijke houding zien we ook terug bij theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in daad en leven liet zien dat het kwaad onder ogen gezien moet worden. Bijbelverhalen vertellen over bevrijding, waaraan een tocht door de woestijn vooraf gaat, profeten die moed inspreken, Psalmen die bemoedigen en Jezus die krachten en machten die angst zaaien overwon. Angst wordt omgebogen in hoop en verlangen. Het jaarthema raakt zo ook aan het uit handen geven van angst, wat nodig kan zijn om de weg van gerechtigheid en vrede te gaan. Door angst los te laten komt er hoop voor terug. ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed’ (Psalm 23)

Dit jaarthema stelt vragen en zoekt wegen om angst te overwinnen en wegen van vrede te gaan aan de hand van theologie, filosofie, bijbelverhalen, seculiere bronnen en eigentijdse verhalen, om angst aan te kijken, waar nodig te overwinnen en de wegen van vrede te gaan.

Veel gemeenten, ringen, instellingen en commissies ontwikkelen materiaal. We bieden op deze site een platform om bruikbare suggesties, eigen ontwikkeld materiaal en activiteiten te delen met anderen. We nodigen u uit om materiaal dat inspirerend is voor andere gemeenten te sturen naar: gemeenteopbouw@ads.nl.

Klik hier om meer te lezen over de pelgrimage van vrede.

Agenda

12
juli

Kerkdienst | Ouderenpastor Ellen van Houten

Aanvang 10:00 uur

De kerkdienst zal te beluisteren zijn via deze website

Lees verder >

Nieuws

5 juni 2020

Music-Inn: online programma - Beethoven

Lees verder >

7 april 2020

Oproep 'Open ruimte' digitale kerkdiensten

Lees verder >

25 maart 2020

Nieuwe websiterubriek: 'Vreugde in vervelingĒ

Deze rubriek wordt meerdere malen per week aangevuld

Lees verder >

1 februari 2020

Nieuwe flyer met activiteiten van januari t/m september 2020

Lees verder >

Preken

5 juli 2020

Preek en opname 05-07-2020 | ds. P.F. Thimm

Lees verder >

28 juni 2020

Preek en opname 28-06-2020 | ds. P.F. Thimm

Lees verder >

21 juni 2020

Preek en opname 21-06-2020 | ds. P.F. Thimm

Lees verder >

14 juni 2020

Preek en opname 14-06-2020 | br. B. Middelkoop

Lees verder >

Levenslicht

4 juli 2020

Levenslicht nr. 4 - mei-juni 2020

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35