Ds. Liesbet Geijlvoet - predikant

Sinds januari 2004 ben ik verbonden als voorganger aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Ik heb aan de Radboud Universiteit mijn doctoraal examen gedaan en mijn kerkelijke opleiding aan het Doospgezind Seminarium te Amsterdam. In 1998 ben ik begonnen als voorganger in de Lytse Streek, een streekgemeente in Noordwest-Friesland.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar geloven in onze hedendaagse samenleving. Hoe geef je vorm aan je geloof en zingeving in een wereld die ontkerkelijkt? Naar welke nieuwe vormen groei je als Gemeente toe? Hoe ga je om met de wortels? De antwoorden zijn soms vanzelfsprekend. Maar soms vragen ze om aanpassing. Waren we al te lang van vanzelfsprekendheden uitgegaan?

Vernieuwing kan een verrijking zijn. Geloven dat aanspreekt, en richting mag bieden. We mogen een open huis zijn, waarin mensen binnenkomen voor het opdoen van nieuwe gedachten. Maar ook een plek voor ontmoeting en soms ook gewoon om even in de luwte te mogen zitten. 

Meegaan met je tijd, betekent in de Gemeente vaak, loslaten van de uiterlijke vormen en opnieuw vormgeven van oude waarden op een manier die voor ons vandaag relevant blijken. Ontmoeting en gesprek. Vieren en beleven van wat in ons leeft aan geloof. Een klankbord en voedingsbodem bieden voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. En het steeds opnieuw met elkaar afstemmen om te mogen groeien vanuit een Bijbels gegrond geloof.

Bereikbaarheid: via e-mail e.geijlvoet@dgaalsmeer.nl of telefonisch op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, tel. 0297 36 01 30 of 0297 32 35 07.

Agenda

20
mei

Kerkdienst | Ds. Liesbet Geijlvoet - Pinksteren

Aanvang 10:00 uur

Het kerkkoor verleent haar medewerking

Lees verder >

Nieuws

11 april 2018

16e nieuwsbrief van commissie duurzaamheid

Lees verder >

5 april 2018

Vertrek ds. Liesbet Geijlvoet per 1 juli 2018

Afscheidsdienst op zondag 24 juni om 14.30 uur

Lees verder >

4 februari 2018

Nieuwe flyer met activiteiten van februari t/m september

Lees verder >

Preken

6 mei 2018

Preek 06-05-2018 | Zr. F. Riesmeijer

Schriftlezingen: Jesaja 45:15-19, Johannes 15:9-17 en 1 Johannes 4:7-21

Lees verder >

Levenslicht

18 mei 2018

Levenslicht nr. 3 - mei 2018

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35