Ds. Liesbet Geijlvoet - predikant

Sinds januari 2004 ben ik verbonden als voorganger aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

Ik heb aan de Radboud Universiteit mijn doctoraal examen gedaan en mijn kerkelijke opleiding aan het Doospgezind Seminarium te Amsterdam. In 1998 ben ik begonnen als voorganger in de Lytse Streek, een streekgemeente in Noordwest-Friesland.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar geloven in onze hedendaagse samenleving. Hoe geef je vorm aan je geloof en zingeving in een wereld die ontkerkelijkt? Naar welke nieuwe vormen groei je als Gemeente toe? Hoe ga je om met de wortels? De antwoorden zijn soms vanzelfsprekend. Maar soms vragen ze om aanpassing. Waren we al te lang van vanzelfsprekendheden uitgegaan?

Vernieuwing kan een verrijking zijn. Geloven dat aanspreekt, en richting mag bieden. We mogen een open huis zijn, waarin mensen binnenkomen voor het opdoen van nieuwe gedachten. Maar ook een plek voor ontmoeting en soms ook gewoon om even in de luwte te mogen zitten. 

Meegaan met je tijd, betekent in de Gemeente vaak, loslaten van de uiterlijke vormen en opnieuw vormgeven van oude waarden op een manier die voor ons vandaag relevant blijken. Ontmoeting en gesprek. Vieren en beleven van wat in ons leeft aan geloof. Een klankbord en voedingsbodem bieden voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. En het steeds opnieuw met elkaar afstemmen om te mogen groeien vanuit een Bijbels gegrond geloof.

Bereikbaarheid: via e-mail e.geijlvoet@dgaalsmeer.nl of telefonisch op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, tel. 0297 36 01 30 of 0297 32 35 07.

Agenda

18
januari

Kring Oase

Aanvang 14:30 uur

Lees verder >

Nieuws

Preken

Levenslicht

20 januari 2018

Levenslicht nr. 8 - december 2017

Lees verder >

© Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Colofon Disclaimer Sitemap

Aalsmeer.nu | Lab 35